Spermiogram testinde temel olarak 3 kriter değerlendirilmektedir. Bunlar sperm sayısı, hareketliliği ve morfolojisidir. Normal bir örnekte her bir parametre eşit derecede önemliyken, bazı özel örneklerde  her bir parametre tek tek daha önemli hale gelebilmektedir.

Örneğin globozoospermia(yuvarlak baş) denilen bir durumda sperm sayısı ya da hareketliliğinde hiçbir problem yokken, spermlerin %99’undan fazlası yuvarlak kafalıdır. Bu durumda döllenme aşırı oranda düşmekte ve embryolardaki genetik sorunlar artmaktadır. Bu durum başarı oranını da olumsuz yönde etkilemektedir. Benzer şekilde tail-stump ya da iri baş gibi şiddetli morfolojik anomaliler, tüp bebek başarı oranlarını olumsuz olarak etkilemektedir. Normal bir spermiogram morfoloji değerlendirmesinde bir çok morfolojik probleme sahip sperm ile karşılabilinmektedir. Normal değerin %14 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu değerin altında olması, çok belirgin anomaliler dışında(globozoaspermia, tail stump, pin head, iri baş, çift baş vb), mikroenjeksiyon yönteminde çok problem değildir.

Çünkü, hazırlık sonrasında ve mikroskop altında zaten normal morfolojide ya da çok hafif anomaliye sahip spermler seçilmektedir.  Sperm morfoloji değerlendirmesinde Kruger (Strict) kriterleri kullanılmaktadır. Bu amaçla sperm özel boyalarla boyanmakta ve mikroskop altında 1000 kez büyütülerek detaylı bir şekilde incelenmektedir. Her bir meni örneğinde en az 100 adet sperm incelenerek elde edilen oranlar tüm örneği yansıtacak şekilde raporlanmaktadır.

Bu yöntemde sperm başının en uç noktasından kuyruğunun ucuna kadar çok detaylı bir inceleme ve raporlama yapılmaktadır. Böylece mikroenjeksiyon sırasında kullanılacak sperm hazırlama ve seçme yöntemine karar verilmekte ve ICSI için örnekte bulunan en düzgün morfolojiye sahip olan sperm seçilmektedir.