Time Lapse Embriyo Takip Sistemi

Dünyanın bazı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de sınırlı sayıda embriyo anne rahmine transfer edilmektedir. Bu yüzden embriyo transfer işlemi için en doğru embriyonun seçimi  önem kazanmaktadır.
 
Embriyo takip sistemi tüp bebek uygulamalarındaki en son yeniliklerden biridir ve bize en iyi kalitede embriyoyu seçmemize yardım eder.
 
Tüp bebek tedavisinde başarı oranını arttırmak, embriyoların seçimine yardımcı olabilmek için tasarlanmış embriyo takip sistemi, embryoların gelişim sürecini geçirdikleri inkübatör adı verilen cihazların içerisine yerleştirilen kameralar ile her embriyoyu adım adım izleyerek daha iyi kalitede ve sağlıklı embriyoları seçmemize imkan verir.
 
Rutin tüp bebek uygulamalarında embriyolar dölleme işlemi yapıldıktan sonra inkübatörlere konur, 16-20 nci saatler arasında inkübatörden çıkarılarak döllenme kontrolü yapılır ve yine 2.gün, 3.gün ve eğer 5.gün transferi yapılacaksa 5.gün embriyoların gelişimlerini kontrol etmek için inkübatörden çıkarılırlar. Fakat bu değerlendirmeler sadece mikroskopta bakıldığı an ile kısıtlıdır ve embriyoların hücre sayılarına, hücrelerin büyüklüğünün eşit olup olmamasına ve fragmantasyon oranına bakılır. Fakat embriyoların bölünme aşamaları hakkında herhangi bilgiye sahip olunamamaktadır. Ayrıca bu uygulamada embriyolar inkübatörden çıkarılmak zorunda olduğundan embriyoların gelişimine dış ortam şartlarının (ısı, ışık gibi) olumsuz etkileri olabilmektedir.
 
Embriyo takip sistemi ile embriyolar inkübatörlerden çıkarılmadan embriyoların bütün gelişim safhaları an be an izlenebilmekte, gelişim kontrolleri de kamera sistemiyle yapıldığından dış ortam şartlarından embryolar etkilenmemektedir.
 
Yapılan bilimsel çalışmalarda embriyonun ilk bölünme evresinin (early cleavage-erken klivaj) çok önemli olduğu vurgulanmakta, erken klivaj gözlemlenen embriyoların daha iyi kalitede oluşacağı ve bu embryoların implantasyon (embriyonun anne rahmine tutnması) oranlarının da yüksek olacağı bildirilmektedir. Yine embriyoner gelişimin 2. gününde bölünme aşamasında 3 hücreli embriyo oluşması durumunda kromozomal olarak anomalili embriyo oluşma ihtimalinin yüksek olduğu bildirilmiştir. Embriyoner gelişimin 2. gününde embriyolarda 2 hücreden 4 hücre oluşması ve her bir hücrenin simetrik olarak bölünmesinin, 3 hücreli embriyolara göre daha iyi kalitede embryoların gelişmesine,  kromozomal olarak da daha yüksek oranda normal embriyo oluşma ihtimalini ortaya koymaktadır. 2.günde 2 hücreden 4 hücreli değilde 3 hücreli bir olan embriyonun simetrik olarak bölünmediğini gösterir, bazen de embriyoların gelişim sürecinde embriyolar 2 hücreli olduktan sonra oluşan 2 hücrenin biri hiç bölünmeden kalırken diğer hücre bölünmeye devam eder. Bu şekilde gelişen embriyolarda kromozomal bozukluk olabileceği düşünülmektedir ve embriyo transfer işlemi için seçilmesi uygun olmamaktadır. Embryoların 2 hücreden 3 hücreye, 3 hücreden 4 hücreye ve 4 hücreden 5 hücreye geçiş zamanları onların genetik yapılarının normalliği ve tutunma şanslarının ne olduğu konusunda bize çok önemli bilgiler vermektedir. Aynı görünen iki embryo arasında seçim yaparken, bölünme aşamalarını düzgün geçirmiş olanları seçmek daha yüksek tutunma şansını beraberinde getirecektir. Time lapse embryo takip sistemleri buna imkan tanımaktadır.
 
Bütün bu aşamalar embriyo takip sisteminde detaylı bir biçimde izlenebilmekte ve hangi embriyonun transfer edileceğine daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde karar verilebilmektedir. Günümüzde kullanımda olan Embryoskop ve Primovision isimli iki embryo takip sistemi vardır ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.