IVM “İlaçsız Tüp Bebek”

Tüp bebek tedavisinin en temel adımını, kadının yumurtalıklarının ilaçlar ile uyarılıp gelişen birden fazla sayıdaki yumurtanın toplanması ve sperm hücreleri ile döllenmesi oluşturmaktadır.  Fakat bazı kadınlar kullanılan ilaçlara karşı aşırı derecede duyarlı olup yumurtalıkları ciddi derecede uyarılmakta, çok fazla sayıda yumurta gelişmekte ve hastayı ovarian hiperstimülasyon sendromu adı verilen ciddi bir risk ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu hastalarda bu risk ile karşılaşmamak için bazen tüp bebek tedavisi hiç ilaç kullanmadan yapılmaktadır. Yumurtalıklar herhangi bir ilaç ile uyarılmadan erken gelişim safhalarında toplanmakta, yumurtaların gelişim aşamalarını tamamlayıp döllenmeye hazır hale gelmeleri tüp bebek laboratuarında gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamaya in vitro matürasyon adı verilir. Uygun seçilmiş vakalarda bu uygulamanın başarı şansı standard ilaçlar ile uyarılarak yapılan tüp bebek tedavisine yaklaşmaktadır. Özellikle ovarian hiperstimülasyon riski taşıyan aileler için ciddi olarak düşünülebilecek bir tedavi alternatifidir.