IMSI Tekniği

IMSI (intracytoplasmic morphologically selected sperm injection – yüksek büyütme altında morfolojisi normal sperm seçerek mikroenjeksiyon uygulaması ):   Erkek infertilitesindeki en önemli parametreler spermin sayısı (konsantrasyon), hareketliliği (motilite) ve şekli (morfoloji) dir. Mikroenjeksiyon (ICSI) yönteminde yumurtayı döllemek için kaliteli spermin kullanılmasının embriyo kalitesini arttıracağı, dolayısıyla da tüp bebek başarısını arttıracağı düşünülmektedir. Bu üç faktörden spermin morfolojisi yumurtanın döllenmesindeki en önemli kriterdir. Bir çok araştırma şiddetli sperm morfoloji bozukluğunun, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığına neden olduğunu belirtmektedir. Şiddetli ve yüksek oranda sperm morfoloji bozukluğu bulunan hastalarda klasik mikroenjeksiyon yönteminde döllenme oranında düşüklük ve kötü embriyo kalitesi meydana gelebilmektedir.
 
Sperm morfoloji bozukluğu baş, boyun ve kuyruk kısmında oluşan anormalliklerdir; ve özellikle baş kısmında oluşan şiddetli morfolojik bozukluklar spermin genetik yapısının yüksek oranda anormal olduğunu göstermektedir.
 
ICSI (mikroenjeksiyon) yönteminde 200 – 400 kat büyütme altında hareketli spermler arasından şekli en düzgün olanı seçilerek dölleme işlemi yapılır. Fakat bu seçim spermin morfolojik olarak normal olup olmadığını anlamakta yeterli olmamaktadır.
 
IMSI yönteminde ise bu büyütme özel objektifler kullanarak 6000 – 8000 kadar yükseğe çıkartılmaktadır. Spermin baş kısmının, ICSI işlemi yapılan invert mikroskopa eklenen yardımcı özel optik sistemler ile 6000-8000 kat büyütme sağlanarak daha detaylı incelenmesiyle, baş bölgesinde çekirdek kısmında bulunmaması gereken vakuol (içi sıvı dolu kesecik) gibi yapılar incelenir. Vakuollerin DNA kromatin yapısını bozduğu bilinmektedir. Sperm baş kısmında bulunan vakuoller sayesinde spermin yumurtayı dölleme kabiliyeti düşmekte dolayısıyla embriyo gelişimi kötü yönde etkilenmektedir.
 
Normal bir baş kısmına (vakuol bulunmayan sperm), normal boyun kısmına ve normal bir kuyruğa sahip olan spermlerin 6000-8000 büyütme altında seçilerek yumurta içerisine enjekte  edilmesine intracytoplasmic morhpologically selected sperm injection (imsi) denir.
 
IMSI yöntemi önceki tüp bebek tedavilerinde kötü embriyo gelişimi olan hastalara, şiddetli erkek faktörü ya da ciddi sperm morfoloji bozukluğu gösteren hastalara, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı gösteren hastalara, kötü blastokist gelişimi sergileyen çiftlere ve nedeni izah edilemeyen hastalara önerilen bir yöntemdir.