NGS

Gebelik şansını arttıran yeni bir yöntem

NGS tekniği ile embriyoların  genetik kodları daha ayrıntılı incelenebiliyor ve bu sayede başarısız tüp bebek denemeleri , erken hafta gebelik kayıpları veya tekrarlayan düşükleri  olan çiftlerde daha detaylı bir genetik tarama imkanı tanıyor. Gelecek nesil tarama olarak çevrilebilen NextGenerationSequencing (NGS) tüp bebekte kullanılan en son ve en gelişmiş preimplantasyon genetik tarama (PGT) yöntemidir. 

NGS teknolojisinin microarray (aCGH gibi) teknolojilerine olan avantajları:

  • Yüksek ölçekli dizileme kapasitesi sayesinde aynı anda daha fazla örneğin (24 embriyo için) test edilebilmesine olanak sağlamakta ve daha düşük maliyetle çalışma imkanı vermektedir;

NGS yönteminde kromozomal analiz çözünürlüğünün yüksek olması sayesinde, preimplantasyon genetik taramada (PGT) kullanılan diğer yöntemlerle (FISH, aCGH) tespit edilmesi güç olan çok küçük ölçekli parsiyel veya segmentalanöploidlerin (sayısal kromozom bozuklukları) tespit edilebilir.

  • Birden fazla hücrenin incelendiği çalışmalarda mozaisizmi daha net bir biçimde ortaya koymaktadır;
  • Kütüphane hazırlığı sırasındaki otomasyon sayesinde insan hatalarını ve çalışma süresini azaltmaktadır
  • NGS teknolojisi ile tek bir hücreden  kromozomlardaki çok küçük yapısal (translokasyon),anöploidi taraması ve tek gen hastalıkları yüksek doğrulukla belirlenebilmektedir

Hangi tüp bebek vakalarda uygulanır?

–  İleri anne yaş
– Tekrarlayan gebelik kayıpları
– Tekrarlayan tüp bebek denemelerinde başarısızlık
– Şiddetli erkek kısırlığı
– Nedeni açıklanamayan kısırlık

  • Yakın bir tarihte belki de tüm tüp bebek uygulamalarında