Embriyo Dondurma

Tüp bebek uygulamalarında embriyo dondurma işleminin büyük önemi vardır.  Anne adayına embriyo transfer işlemi uygulanmasından sonra, geride kalan transfer edilmemiş dondurabilecek kalitedeki embriyolara çiftin talebi doğrultusunda embriyo dondurma işlemi uygulanır. Embriyo dondurma işlemi aynı zamanda tüp bebek tedavisi sırasında hastanın endometriumunun yeteri kadar kalınlaşmadığı ya da hastanın yumurtalıklarının aşırı derecede uyarıldığı ve embriyo transferinin sonucunda gebelik elde edildiği takdirde hastayı yaşamsal riske sokabilecek bir durum olan ovaryan hiperstimülasyon (OHSS) varlığında da yapılmaktadır.

Taze embriyo transferi ile gebelik elde edilemediği, düşükle sonlandığı ya da gebelik elde edilmesinden ve doğumla sonlanmasından sonra tekrar bir çocuğa sahip olmak istenildiğinde, çiftlerin isteği doğrultusunda dondurulan embriyolar çözülerek anne rahmine yerleştirilir. Bu işleme dondurulmuş embriyo transferi denilmektedir.

Dondurulan embriyolar sayesinde anne adayı hormon iğneleri kullanmadan ve yumurta toplama işlemine maruz kalmadan tekrar embriyo transferine hazırlanabilmekte, böylece çok daha az maliyetli ve anne açısından daha az sıkıntılı bir hazırlık dönemi geçirilmesine imkan doğmaktadır.

Embriyo dondurma işlemi merkezimizde vitrifikasyon yöntemiyle yapılmaktadır. Embriyolar embriyoner gelişiminin 2.,3.,4.,5., ve 6. günlerinde dondurulabilir. Embriyolar dondurulduktan sonra hiçbir biyolojik aktivitenin gerçekleşmediği -196 C de içerisinde sıvı azot bulunan tank içinde hastanın ve eşinin adının, soyadının, protokol numarasının ve doğum tarihinin yazdığı etiketle etikendikten sonra muhafaza edilir.

Embriyolar çözme işlemi sonrasında % 90 oranında canlılıklarını koruyabilmektedir. Dondurulmuş – çözülmüş emriyolar ile normal tüp bebek uygulamasında oluşan taze embriyolar arasında herhangi bir farklılık yoktur ve her ikisinde de tıbbi yönden sağlıklı bireyler oluşmaktadır.

Embriyolar sağlık bakanlığının belirlediği yasalara göre 5 yıla kadar dondurulabilmektedir ve her yıl çiflerin embriyo dondurmayı 1 yıl daha uzatmayı talep ettiğine dair embriyoların dondurulduğu tüp bebek merkezine imza vermeleri gerekmektedir.